Produktové a zákaznické portfolio

Produkty a zákazníci jsou dvě strany jedné mince. Jedno bez druhého neexistuje.

Tradiční třídění

 • Zákaznické portfolio - soubor jednotlivých zákazníků, popř. členěných dle typů či segmentů - struktura subjektů, kteří od firmy kupují její produkty. Primárně podle svého nákupního chování, cenové hladiny, sortimentu. Zákazníci jsou primární, protože ti svými potřebami umožňují poskytovat produkty, za které jsou ochotni platit - oni přinášejí do firmy peníze.
 • Produktové portfolio - množina výrobků a/nebo služeb, které firma nabízí svým zákazníkům.

Neoddělujme je

 • Zákazníci nemohou existovat bez produktů a produkty bez zákazníků. V komplexním pojetí lze také zahrnout budoucí a minulé zákazníky i projekty.
 • Primárním účelem je klasifikace výrobků a zákazníků podle jejich ekonomické efektivnosti.
 • Pokud známe jejich (budoucí) přínos, dokážeme je klasifikovat a tím řídit intenzitu péče (spotřebu zdrojů & podporu zvyšování toho přínosu), která má být věnována.

Řízení životního cyklu  

To je příšerný buzzword. Co si pod tímto pojmem běžný člověk představí? Schválně zkuste zapátrat, jak to funguje u vás ve firmě. Možná se budete divit.

Současně je to naprosto kritický proces a kompetence (dovednost | způsobilost). Záleží na oboru a podmínkách. Velmi individuální. Neoddělitelně propojené se systematickou analýzou současných i potenciálních potřeb zákazníků, oborových poznatků a technologií, chováním konkurence, investiční i personální strategií.

Jak by to v lepším případě mohlo vypadat (uvedeme příklady, neexistuje "standard", pojetí se může významně lišit):

 • Systematický cyklický proces (popsaný procesním modelem, s jasně definovanými spouštěcími událostmi, povinnostmi účastníků a měřitelnými výstupy). Funguje pro každou skupinu (typ) zákazníků a skupinu (typ) produktů. 
  • Podstatou (prvním krokem) je nalezení rozvojových aktivit, které mohou zvyšovat hodnotu zákazníka/produktu.
  • Druhým krokem je analýza/kalkulace ekonomické efektivnosti. Ta nastavuje limit spotřeby zdrojů pro aktuální instanci (nalezenou aktivitu / změnu).
  • Třetí krok je realizace.
   Typicky prostřednictvím projektu. Ať už se jedná o vývoj/inovaci produktu nebo marketingovou aktivitu.
 • Každou instanci vyhodnocujeme a proces (definici činností i parametry) průběžně upřesňujeme. Vylepšují se brány a kontrolní body / seznamy.

Při realizaci nalezených opatření se průběžně aktualizuje jejich očekávaná účinnost. Pokud poklesne pod stanovený limit, daná instance se ukončí a spustí se nová (silně zjednodušeno).

Co je ve hře

 • Produkt (existující)
  • Produktové portfolio. Fáze životního cyklu produktu. Řízení životního cyklu.
  • Výsledky produktu – co měřit a jak. Business plán produktu a jeho propojení se skutečností.
  • Parametry produktu, prodeje, cílová skupina/-y, marketingová podpora.
 • Cena
  • Co znamená tvrzení „Cena vzniká na trhu“?
  • Analýza cen. Vztah ceny a množství (poptávková křivka).
  • Vývoj nového produktu a nabídková cena. Řízení rizik.
  • Synergické efekty. Skupiny produktů. Pozice produktů a jejich ceny v prodejních kanálech.
 • Ekonomická efektivnost produktu.
  • Příspěvek na krytí a ekonomická efektivnost obchodních činností. Cesta od nákladů k zisku, od zisku k reálné ekonomické efektivnosti a od minulých výsledků k budoucím přínosům.
  • Cesta od produktu k zákazníkovi a zpátky. Nebo naopak.
  • Péče o zákazníka a náklady na zákazníka.
  • Správa příležitostí – jaké je využití kapacit v dlouhodobém výhledu?
 • Řízení vztahů se zákazníky
  • Co by mělo v praxi znamenat heslo „zákazníkem řízená firma“.
  • Pravidla pro jednání se zákazníky. Za co má zodpovídat marketing a za co obchod.
  • Sledování a analýza konkurence.
 • Podpora prodeje
  • Klasický marketing (pokračování 5P – místo, propagace).
  • Analýza potřeb zákazníků.
  • Práce obchodního týmu a jeho organizace.
  • Marketingový controlling.
 • Vývoj nových produktů
  • Pochopení budoucích potřeb zákazníků.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.