Efektivnost v čase

Střet krátkozrakých zájmů a dlouhodobé prosperity.

Dlouhodobé a krátkodobé efekty

Jaký je vztah mezi dlouhodobými a krátkodobými efekty?

  • Jsou dlouhodobé a krátkodobé cíle opravdu protichůdné?
  • Jak vyjádřit vliv bližších opatření na dlouhodobou efektivnost?
  • Jak vyhodnotit, které opatření je výhodnější?

Dlouhodobá efektivnost

Současné aktivity vytvářejí předpoklady pro dosahování pozitivních hospodářských výsledků v budoucnosti:

  • Vztah se zákazníkem. Kvalita portfolia. Převis poptávky. Účinnost selekce zákazníků (nakolik si můžeme zákazníky "vybírat").
  • Pozice na trhu. Síla firmy. Stabilita (důvěryhodnost)
  • Fakticky ... byť to není zcela obvyklé pojetí (vychází z názoru P. F. Druckera, že "zisk je náklad na přežití") ... je dlouhodobým užitkem, o který bychom měli u ziskové organizace usilovat jako investoři (vlastníci) míra ochrany investice, tzn. to, zda se zvyšuje či snižuje pravděpodobnost zániku firmy (znehodnocení investice).
  • To samozřejmě lze (a je nutno) převést na srovnatelný výsledek (oproti jiným formám investic), tzn. zohledněním známých rizik a vyhodnocením úrovně kritických faktorů úspěchu vyjádřit hodnotu firmy (zákonitě jako schopnost vytvářet užitek - tzn. pravděpodobně na úrovni příspěvku na krytí, nikoli dle dividend či jiného mnohonásobně zdeformovaného ukazatele). Na tuto hodnotu & aktuální záměry zvýšení hodnoty (rozvojové projekty) uplatnit zkušenost z úspěšnosti dříve zamýšlených a realizovaných rozvojových záměrů a odvodit si, zda se skutečná efektivnost investice snižuje nebo zvyšuje.
  • To je ovšem na (interní) řízení aktivit firmy příliš složité - byť to dává základ - pokud je zájmem investora zlepšovat pozici na trhu a zvyšovat výkonnost zákaznického & produktového portfolia na základě základní úrovně výkonnosti - příspěvku na krytí - potom je kritérium pro hodnocení EE dlouhodobých projektů (strategických cílů) jednoduché - struktura a podoba projektů se optimalizuje dle tohoto kritéria.

Co je efektivní aktuálně

Takže ekonomickou efektivnost běžných aktivit bychom měli vždy posuzovat

  • Aktivity, které jsou součástí strategických projektů jsou "povinné", u nich se bude předpokládat, že při jejich plánování se autor projektu snaží najít dle charakteru problému buď nejlevnější stanovenou kvalitu nebo nejvyšší kvalitu v rámci limitu.

Bezprostřední efekty

Pokračování příště

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.