Zkusme si položit otázku - je možné řídit (např. automobil) tak, abychom (současně) dojeli do několika míst? Je možné dosáhnout více cílů současně?

Co je cíl a co podmínky

Samozřejmě, je účelné projet trasu v daném či optimálním (z hlediska dalších požadavků) čase a pokud možno s optimální spotřebou pohonných hmot, minimálním rizikem atd. Ale to neznamená několik současných konečných cílů - naopak, konkretizují způsob dosažení toho "konečného" cíle aktuální etapy. Popř. chápat cestu (tedy posloupnost průjezdních bodů, nejspíše v časovém limitu) jako cíl.

Můžeme diskutovat o tom, jestli ty dílčí požadavky na spotřebu paliva, komfort, riziko jsou také cíle. Ale smysl to nedává. Fakticky jsou to kritéria optimalizace, navíc je nejspíše potřeba je všechny převést na finanční vyjádření, aby vůbec bylo možno hledat optimum.

Dojet můžeme pouze do jednoho bodu. Pokud jste majitelem firmy - čeho chcete dosáhnout primárně? Možná spíš k čemu chcete směřovat? Co je nejdůležitější? Na první pohled je zřejmé, že to není letošní hospodářský výsledek.

Pokud máte zájem, doplníme sem citaci níže zmíněné situace (jak je to s vnímáním vyšších cílů).

Zkuste se zamyslet nad následujícími tématy:

  • Vztah cíle a produktivity (množství provedené užitečné/žádoucí práce za jednotku času). Produktivity a efektivnosti (poměr hodnoty spotřebovaných zdrojů na hodnotu získaného užitku).
  • Jakou máte na jednotlivých úrovních řízení strukturu "cílů".
  • Kdy má smysl dávat cíle na několika časových horizontech. 
  • Jak vyjádřit získaný užitek.
  • Co se stane, když budete chtít hodnotit chování sytému (svých spolupracovníků) dle kritéria dosahování cíle (dle mých zkušeností přesně v tomto místě řídící pracovníci selhávají a  rezignují na interpretaci zadání na vyšší úrovni do zadání pro týmy, které mají vést; v příběhu se to demonstruje na rozhovoru s vedoucím výrobního úseku, který se pochopitelně - a velmi správně - zajímá o zmetkovitost, prostoje a podobné, přičemž je mu naprosto lhostejné, jaký vztah mají k celkovým výsledkům).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.