Cíl - Proces trvalého zlepšování

[Eliyahu M. Goldratt - příběh o podnikání, ze kterého je (teoreticky) schopen získat inspiraci i běžný americký manažer - INTERQUALITY, vydání 2., Praha 2001]

Ve většině organizací nejslabší článek nemá fyzickou podobu. Je jím strategie a z ní vyplývající vzorec chování (či naopak).

Změny charakteru ekonomiky

Logickým důsledkem vývoje světové ekonomiky (viz Drucker) je převis nabídky (kapacit) nad poptávkou (spotřebou). To vede ke změně způsobu myšlení.

 • Končí nákladový svět (prodá se všechno) a mění se role.
 • Dodavatel (výrobce či poskytovatel služby) musí začít přemýšlet o tom, jak uspokojit své zákazníky lépe než konkurence (a jak je o tom srozumitelně přesvědčit). Úkol najít nejefektivnější (co nejlevnější - resp. co nejvýhodnější) produkt se přesouvá od zákazníka k dodavateli.
 • Zákazník nehledá jednorázový krátkodobý profit, ale dlouhodobý vztah. Hledá takového partnera, který dokáže najít nejvýhodnější možný způsob výroby. Naprosto se mění způsob uvažování o kapacitách a jejich využití (potřebujete tolik kapacit, abyste mohli na trhu mít tu roli, kterou mít chcete ... a to znamená, že si tuto roli musíte vymezit - potřebujete konkrétní komplexní a realizovatelnou podnikovou strategii).

Určitě si knihu přečtěte!

Buďte trpěliví. Snažte se ji vnímat jako celek, nerozebírejte podrobnosti. Na začátku si určete, co si máte odnést - např. zjistit, proč někdo takovouto knihu napsal, co tím chtěl říci, jakou výzvu obsahuje - něco v tom smyslu. Stanovte si jediný cíl. Pokud knihu čtete pouze proto, že nemáte co dělat, máte dost dobrý cíl. Pokud máte pocit, že byste se měli něco dozvědět resp. se něco naučit (změnit / upřesnit svůj názor např. na metody řízení organizací), máte skvělý cíl. S tímto cílem tuto knihu čtěte. Ale pozor!

Snažil jsem se ji číst tak, jak jinou běžnou odbornou literaturu - hledal jsem jednotlivosti, který využiji ve "svém světě". Byl jsem zklamán. Teprve až jsem knihu četl jako příběh, jsem zjistil, že podstata myšlenky není v jednotlivostech. Všechna doporučení již dlouho známe. Jenom je nechceme respektovat.

 • Úzká místa (to se učilo v ekonomicko-matematických metodách bezpochyb mnohem dříve, než na začátku 80. let)
 • Zlepšování (obehraná písnička)
 • Skutečná efektivnost (příspěvek na krytí existuje v kalkulačních metodách déle než sto let).

Zkuste sami najít, co by pro vás mělo být ono pověstné…

Před použitím zatřepat!

Důležité obecné doporučení k využití jakékoli teorie (zobecněných zkušeností).

 • Neočekávejme žádný přímý návod na to, jak bychom měli to či ono (ve svém okolí) změnit. Ať už budeme číst (či studovat) Druckera, Kotlera, Hammera nebo kohokoli jiného, vždy se bude jednat o víceméně hypotetické konstrukce.
 • Je nutno snažit se uplatňovat danou myšlenku jako inspiraci, podnět. To, co bychom si měli odnést, je nejspíše zpochybnění toho, zda způsob, kterým pracuji dosud, je jediný (nejlepší) možný nebo jestli existují informace a dovednosti, které by mně mohly pomoci zjednodušit si život a dosáhnout lepších výsledků.
 • Ďábel je skryt v detailu - zde v tom, že je potřeba velmi důkladně znát vaše konkrétní prostředí. Bez toho nemůže nikdo začít vymýšlet či dokonce provádět změny.

Několik rad, které dostal Alex od Jonaha:

 • Problém je v tom, že nevíš, co je cílem ... a pozor, cíl je jenom jeden! [Na závěr diskuse o produktivitě, str. 41.]
 • Ukazatele, pomocí kterých lze vyjádřit (hodnotitcíl na provozní úrovni [str. 67]:
  • Průtok - tempo, jakým systém vytváří peníze prostřednictvím tržeb.
  • Zásoby - peníze, které systém vložil do nákupu věcí, které má v úmyslu prodat.
  • Provozní náklady - veškeré peníze, které systém vynaloží, aby zásoby přeměnil v průtok.
 • Podnik, ve kterém každý stále pracuje, je velmi neefektivní [str. 89]:
  ... Vyvážený závod je to, o co usiluje každý výrobní manažer po celém západním světě. Je to závod, kde kapacita každého jednotlivého zdroje je přesně vyvážena v souladu s poptávkou na trhu ... čím víc se blížíš vyváženému závodu, tím blíž máš k bankrotu ... kvůli kombinaci dvou jevů ...
  • Vzájemně závislé události.
  • Statistická fluktuace.
  Je pravda, že tohle vysvětlení není úplně srozumitelné. Snažíme se to vysvětlit.
 • Neumíme plánovat.
 • Primárním omezením jsou naše minulé úspěchy (toto je dle mého názoru to naprosto nejdůležitější a také nejobtížnější na pochopení, natož na odstranění).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.