Cíl - Proces trvalého zlepšování

Eliyahu M. Goldratt - příběh o podnikání, ze kterého je schopen získat inspiraci i běžný americký manažer (teoreticky)
[Odkazy nemusí být funkční - provizorně převzatý obsah z původního webu.]

Logickým důsledkem vývoje světové ekonomiky (viz Drucker) je převis nabídky (kapacit) nad poptávkou (spotřebou). To vede ke změně způsobu myšlení - končí nákladový svět (prodá se všechno) a mění se role. Dodavatel (výrobce či poskytovatel služby) musí začít přemýšlet o tom, jak uspokojit své zákazníky lépe než konkurence. Úkol najít nejefektivnější (co nejlevnější - resp. co nejvýhodnější) produkt se přesouvá od zákazníka k dodavateli. Zákazník nehledá jednorázový krátkodobý profit, ale dlouhodobý vztah. Hledá takového partnera, který dokáže najít nejvýhodnější možný způsob výroby. Naprosto se mění způsob uvažování o kapacitách a jejich využití (potřebujete tolik kapacit, abyste mohli na trhu mít tu roli, kterou mít chcete ... a to znamená, že si tuto roli musíte vymezit - potřebujete konkrétní komplexní realizovatelnou a důslednou podnikovou strategii).

Určitě si knihu přečtěte! Buďte trpěliví. Snažte se ji vnímat jako celek, nerozebírejte podrobnosti. Na začátku si určete, co si máte odnést - např. zjistit, proč někdo takovouto knihu napsal, co tím chtěl říci, jakou výzvu obsahuje - něco v tom smyslu. Stanovte si jediný cíl. Pokud byste tu knihu četli pouze proto, že nemáte co dělat, máte dost dobrý cíl. Pokud máte pocit, že byste se měli něco dozvědět resp. se něco naučit (změnit / upřesnit svůj názor např. na metody řízení organizací), máte skvělý cíl. S tímto cílem tuto knihu čtěte. Já jsem se ji snažil číst tak, jak ostatní knihy obsahující doporučení a návody - hledal jsem jednotlivosti. Byl jsem zklamán. Teprve až jsem knihu četl skutečně coby příběh, jsem zjistil, že podstata myšlenky není v  jednotlivostech. Všechny detaily, které se dozvíte, již dlouho znáte - úzká místa (to se učilo v ekonomicko-matematických metodách na začátku 80. let a pravděpodobně již dříve), zlepšování (to snad ani nebudu připomínat) nebo skutečná efektivnost (příspěvek na krytí existuje v kalkulačních metodách déle než sto let). Zkuste vycítit, co by pro každého z nás mělo být ono pověstné "před použitím zatřepat".

A důležité obecné doporučení k "využití" jakékoli "teorie" (zobecněných zkušeností) - neočekávejme žádný přímý návod na to, jak bychom měli to či ono (ve svém okolí) změnit. Ať už budeme číst (či studovat) Druckera, Kotlera, Hammera nebo kohokoli jiného, vždy se bude jednat o víceméně hypotetické konstrukce. Je nutno snažit se uplatňovat danou myšlenku jako inspiraci, podnět. To, co bychom si měli odnést, je nejspíše zpochybnění toho, zda způsob, kterým pracuji dosud, je jediný (nejlepší) možný nebo jestli existují informace a dovednosti, které by mně mohly pomoci zjednodušit si život a dosáhnout lepších výsledků.

Několik rad, které dostal Alex od Jonaha [INTERQUALITY, vydání 2., Praha 2001]:

 • Problém je v tom, že nevíš, co je cílem ... a pozor, cíl je jenom jeden! [Na závěr diskuse o produktivitě, str. 41.]
 • Ukazatele, pomocí kterých lze vyjádřit (hodnotitcíl na provozní úrovni [str. 67]:
  • Průtok - tempo, jakým systém vytváří peníze prostřednictvím tržeb.
  • Zásoby - peníze, které systém vložil do nákupu věcí, které má v úmyslu prodat.
  • Provozní náklady - veškeré peníze, které systém vynaloží, aby zásoby přeměnil v průtok.
 • Podnik, ve kterém každý stále pracuje, je velmi neefektivní [str. 89]:
  "... Vyvážený závod je to, o co usiluje každý výrobní manažer po celém západním světě. Je to závod, kde kapacita každého jednotlivého zdroje je přesně vyvážena v souladu s poptávkou na trhu ... čím víc se blížíš vyváženému závodu, tím blíž máš k bankrotu ... kvůli kombinaci dvou jevů ..."
  • Vzájemně závislé události.
  • Statistická fluktuace.
 • Neumíme plánovat.
 • Primárním omezením jsou naše minulé úspěchy (toto je dle mého názoru to naprosto nejdůležitější a také nejobtížnější na pochopení, natož na odstranění).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.