Jak se s tím vypořádali

Možná opravdu stačí odstranit překážky, které kvůli provozní slepotě nevidíme.

Poznání faktické příčiny či pochopení, čím je ovlivňováno chování lidí, jejich rozhodování a tedy i výsledky firmy, umožní odstranit hlavní problémy, resp. jejich příčiny. Je potřeba se zamyslet nad tím, jak velký význam má odstranění překážek. Protože často bude stačit jenom odstranit překážky, aby se situace dramaticky změnila. Tak to asi bude.

Strávil jsem deset dní vyptáváním, jen abych dosáhl jednoznačného závěru, že tahle firma nikdy nebude zisková, dokud se ceny ocele zásadním způsobem nezvednou. Pak přišel Don a během jednoho měsíce, ano, jediného měsíce, dosáhl v podniku ziskovosti. Po měsíci se vyrovnal s jejich další slabinou, obchodní politikou. a dodnes má firma úplně stejné zaměstnance, jediný dělník nedostal výpověď, jediný manažer nebyl nahrazen někým jiným. a mají stejné vybavení, nekoupili jediný nový stroj. Z ocelárny je dnes zlatý důl.

Závěry

  • Uvedený příklad může být realita, ale může to být jen konstrukce. To není podstatné.
  • Implicitní metoda pro zlepšení je odstranění překážky (např. nevhodný systém hodnocení výkonnosti) bránící racionálnímu chování lidí. Musí být zcela jasno, co vlastně potřebujeme / očekáváme - co je z hlediska organizace i z hlediska pracovníka racionální.

Otázky

  • Co jsou běžné překážky? Jaké překážky vidíte kolem sebe? Jak moc "složité" (nikoli "obtížné") je se jich zbavit? Jsou největší překážky "komplikované" nebo spíše "neuvěřitelně jednoduché"?
  • Jaká předpokládáte konkrétní opatření v tomto případě (co si myslíte, že udělali)? Nejdřív si je navrhněte a potom je kritizujte a nakonec vyberte to nejúčinnější?
  • Na jaké problémy přitom asi narazili?
  • Je lepší dělat několik změn současně nebo jenom jedinou? Jak je to se synergickými efekty?
  • Co se (dle příběhu - fakticky - jako provedená změna, důsledek ~ v chování lidí) změnilo a proč?
  • Jaké opatření by mohlo odstranit vaše vlastní problémy a  jaké by mělo další dopady a jaké vyžaduje podmínky?

Pokračování dle ohlasů ... rád bych uvedl náměty, jakými ukazateli a jakým způsobem mohlo být dosaženo potřebné změny. Protože to pochopitelně v tomto příběhu nenajdeme.

Ozvěte se.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.