Osvědčené ukazatele

Proč a kde je používat a kdy ne.

Jaké ukazatele (kritéria) používáme pro vyjádření výkonu? Víme, co přesně vyjadřují? K čemu je používáme (a jestli uspokojivě fungují)? Proč právě ty? Nejčastěji proto, že "se to tak dělalo vždy". Největším omezením jsou obvykle naše minulé úspěchy (viz kniha Cíl).

Náklady nejsou výkon

Bezpochyby je potřeba změna úhlu pohledu. Vůbec není na první pohled zřejmé, co děláme za chyby. Naše zkušenosti nás posílají špatným směrem.

 • Za primární faktor ziskovosti / efektivnosti považujeme spotřebu zdrojů.
 • Protože (celkem správně) chápeme, že ceny jsou dány trhem.
  Byť je dobré se zamyslet, jestli tento fakt nevnímáme poněkud zjednodušeně.
 • Podstata problému spočívá v přístupu k fixním nákladům.

Když se snažíme ovlivnit chování lidí tak, aby fungování firmy směřovalo k minimalizaci spotřeby zdrojů na jednotku užitku, nestačí se soustředit na většinou naprosto bezvýznamné faktory (jako je šetření spotřebním materiálem, zhasínáním na záchodech apod.).

Celý problém naší ocelárny spočíval v tom, že se snažila maximalizovat využití kapacit. Jenže tento úkol nechávala na lidech, kteří fakticky nic moc ovlivnit nemohli a tlak na nevhodně používaný ukazatel vedl naopak ke kontraproduktivnímu chování.

Proč ocelářství využívá tak sebezničující metodiku měření? Je to tím, že jejich řídící systémy, jako v každém jiném odvětví, vycházejí z pravidel světa nákladů. Základní soud o světě nákladů - jediná cesta, jak dosáhnout přijatelných nákladů, je prostřednictvím přijatelného chování na místní úrovni ve všech částech firmy. Pokud tomuto předpokladu uvěříte, nezbývá vám než řídit se takovými parametry, jako jsou tuny za hodinu.

TOC tvrdí, že klíčovými problémy našich organizací, jejich omezením, je běžně skutečnost, že řada našich řídících systémů vychází z přesvědčení, že předpoklady ze světa nákladů mají svou váhu.

 

Co vyhodnocovat

Ona výše citovaná pasáž z knihy není příliš srozumitelná. Zejména ta závěrečná formulace (nepřiíliš dobrý překlad).

Faktické potřeby firmy

Nemusíte s tím souhlasit. Záleží na konkrétních podmínkách a kvalitě vysvětlení.

 • Získat a uspokojit zákazníka. 
  • Nabídnout a dodat to, co potřebuje (v čase, prostoru, kvalitě).
  • Za nejlepší poměr výkon/cena na trhu.
   Bez ohledu na to, jaká bude efektivnost dané zakázky.
   Podstatná je efektivnost zákazníka - jeho budoucí nákupy.
 • Minimalizovat zbytné (neproduktivní) náklady, optimalizovat přímé náklady.
 • Optimalizovat využití kapacit ve střednědobém a dlouhodobém & maximalizovat v krátkodobém horizontu.

Pokud je zvýrazněný přístup ("bez ohledu...") sporný, stojí zato si o tom promluvit.

Žádoucí chování lidí v reálném provozu

Potřeby firmy jsou uspokojovány činností lidí. Jejich účinnost (směrem k úrovni uspokojení těch potřeb) je dána kvalitou jejich práce (v nejširším slova smyslu, tzn. jak dovednostmi, tak přístupem - ten je závislý na motivaci). Takže co mohou kteří lidé ovlivnit.

 • Obchodníci mají hledat nejperspektivnější možné zákazníky (na základě důkladné analýzy očekávaného vývoje v oboru, budoucích potřeb zákazníků a podoby jejich požadavků - co budou na dodávkách považovat za kritické).
 • Nákup musí zajistit potřebné vstupy (rozumí se přímou spotřebu) v čase, prostoru a kvalitě s nejlepším poměreme výkon/cena (viz výše).
 • Produkce se má chovat hospodárně a řídit především rizika v oblasti kvality a termínů pro kritické zakázky (nejdůležitější zákazníky).

Asi se toho dá navymýšlet spousta, ale naším cílem je identifikovat to nejdůležitější. Aby firma uspokojivým způsobem fungovala, musí být výše naznačené činnosti dobře definovány (vymezeny = jejich účelem) + koordinovány (opět v nejširším možném slova smyslu). Aneb firma má být dobře řízena.

Hrozbou pro řízení firmy je spoléhání na to, co se dřívě osvědčilo, ale se změnou podmínkek je nutné to změnit. Nebo minimálně přezkoumat. Správně pochopit podstatu omezení. Jak se s tím v příběhu vypořádali

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.