Firemní web nebo internetový marketing?

22. 01. 2023 Petr Opletal

Bylo nebylo, dávno tomu... V roce 1995 se dalo říci, že k fungování firmy Internet nepotřebujete. Od těch dob se svět a chování lidí výrazně změnilo. A mění se dál tempem, při kterém musíme průběžně přehodnocovat východiska. "Vymknuta z kloubů doba šílí." (Hamlet)

Firemní web 2023

Správná otázka

Není však na ni jednoduché odpovědět. Jaký užitek získáme? Jak jej měřit?

Pokud chcete prosperovat (přežít), musíte trvale zlepšovat zákaznické portfolio (získávat zákazníky, pro které vaše produkty mají vyšší hodnotu než pro jiné, minimálně se o to snažit).

Užitek webu - internetového marketingu

Pojmem "firemní web" se rozumí prezentační web, popř. navštívenka, většinou akviziční web (v B2B se nejedná o e-shop). Jako web se označují stránky určené pro veřejnost, nikoli extranet pro zákazníky.

Takže k čemu je dobrý:

 • Můžete si dát adresu do signatury elektronické pošty a na navštívenku.
 • Pokud hledáte nové spolupracovníky, máte více prostoru pro popis očekávání a podmínek. Existuje řada dalších možných způsobů využití webu, ale žádný z nich není podstatný pro přežití organizace.
 • Podstatné pro přežití je to, že web musí fungovat jako nabídka vašich produktů. Formou aktivní a inteligentní interakce - ne "výkladní skříň". Je to nástroj pro získávání nových zákazníků. Jejich přízně & důvěry.

Důležité a užitečné × zbytečné a neefektivní

Nepotřebujete web, který nevydělává peníze.

 • Firemní web dnes nemůže být pouze "vizitkou" či výkladní skříní.
 • Musí být nástrojem komunikace se všemi potenciálním zákazníky i těmi, kteří je mohou ovlivňovat. Proto je naprosto zásadní, abyste se jeho obsahu a provozu věnovali když ne každý den, tak minimálně jednou týdně. Musíte hledat a vyhodnocovat všechny náznaky toho, co si o obsahu a tedy o vás myslí cílové skupiny. A reagovat na to.
  Nemusíte to dělat sami…
 • Nelze oddělit web (obsah & forma) a ostatní součásti internetového marketingu - reklamu a další prostředky prezentace (sociální sítě apod.). Aby komunikace s veřejností byla konzistentní, musí být správa všech marketingových kanálů koordinovaná a těch internetových společná. Je naivní si představovat, že profil firmy na FB může udržovat "... Anička, protože se tam vyzná."
  Svépomoc a lidová tvořivost zde nemá místo.

Jak se mění chování lidí

Lidé se dnes chovají tak, jak se před 20 lety vůbec nedalo předpokládat.

 • Čím dál hůř snášíme, když nám někdo telefonuje s nabídkami či návrhy. Není to proto, že by všechno byly jenom nesmysly, ale zejména proto, že to ti lidé příliš neumí. Platí to i opačně - jen málo z nás rádo telefonuje "do neznáma", byť s poptávkou, nikoli nabídkou. Totéž platí pro elektronickou poštu.
 • Pokud něco potřebujeme, snažíme se to najít na Internetu. Tento trend bude do budoucna téměř jistě posilovat. To neznamená, že by se snižoval význam osobních kontaktů, spíše naopak, ale bude jich méně a budou mít jiný charakter.
 • Dramaticky se mění podstata vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem. To je dáno tím, že lidé ve firmách již začínají chápat změnu, ke které došlo v druhé polovině 20. století. Poptávková ekonomika se změnila na nabídkovou. Vztahy mezi firmami se mění tak, že dodavatel na sebe přebírá zodpovědnost za účelnost, správnost a efektivnost spolupráce. I za optimální poměr výkon/cena. Protože je to pro obě strany nejvýhodnější. Kritickým prvkem se stává důvěra. Jestli to ještě kolem sebe nevidíme, je velmi pravděpodobné, že se špatně díváme (vice samostatně).

Co je dnes jinak

Ptejte se, co nesporně potřebujete. Co je důležité pro firmu a jakou roli v tom hraje (či by měl hrát) internetový marketing (IM). Začněte u smyslu existence firmy (opravdu je nutné začít zde). Zkuste si ale nejdřív odpovědět sami za sebe dřív, než si přečtete cizí názor. 

 • Smyslem existence organizace (i neziskové) je poskytovat užitečný výstup (produkty - výrobky nebo služby). 
 • P. F. Drucker - "Zisk je náklad na přežití". Pokud neprovozujete firmu pro vlastní uspokojení nebo jako charitativní službu, musí vytvářet zisk (co nejlépe využít poskytnuté zdroje). 
 • Zisk vzniká jako rozdíl mezi hodnotou poskytovaného užitku (tu určují zákazníci) a hodnotou spotřebovaných zdrojů (tu určují zákazníci vašich dodavatelů).

Význam firemního webu

Dnes a možná zítra to nemusí být fatální. Ale téměř jistě (v různých oborech různou rychlostí a v různém rozsahu) bude i v B2B komunikace prostřednictvím Internetu základním způsobem získávání nových zákazníků. Nemusí to být přímý kontakt - docela dobře může fungovat doporučení člověka, který není zákazníkem.

Měli bychom:

 • Změnit pohled na tvorbu webu a přistoupit na to, že web není nikdy hotový
 • Vyhodnotit, zda je dostatečné mít stejný web jako všichni ostatní - jaký web potřebujeme.
 • Začít pracovat na budoucnosti - posoudit, jestli je rozumné starat se o internetový marketing svépomocí nebo se naučit využívat outsourcing. Ani jedno není snadné.

Rádi naprosto nezávazně poskytneme názor, poradíme nebo můžeme něco zkusit udělat.