Proč potřebujeme internetový marketing?

07. 09. 2020 Petr Opletal

Bylo nebylo, dávno tomu... V roce 1995 se dalo říci, že k fungování firmy Internet nepotřebujete. Od těch dob se svět a chování lidí výrazně změnilo. A mění se dál tempem, které znamená nutnost průběžného přehodnocování východisek. "Vymknuta z kloubů doba šílí." (Hamlet)

K čemu jsou firemní webové stránky

Správná otázka

Není na ni však jednoduché odpovědět. Jaký užitek získáme? Jak to zjistit?

Ptejte se, co nesporně potřebujete. Co je důležité pro firmu a jakou roli v tom hraje (či by měl hrát) internetový marketing (IM). Začněte u smyslu existence (opravdu je nutné začít zde). Zkuste si ale nejdřív odpovědět sami za sebe dřív, než si přečtete cizí názor. 

 • Smyslem existence organizace (i neziskové) je poskytovat užitečný výstup (produkty - výrobky nebo služby). 
 • P. F. Drucker - "Zisk je náklad na přežití". Jestli neprovozujete firmu pro vlastní uspokojení nebo jako charitativní službu, musí vytvářet zisk. 
 • Zisk vzniká jako rozdíl mezi hodnotou poskytovaného užitku (tu určují zákazníci) a hodnotou spotřebovaných zdrojů (tu určují zákazníci vašich dodavatelů).

Každá organizace musí zlepšovat zákaznické portfolio (získávat takové zákazníky, pro které její produkty představují vyšší hodnotu než pro jiné). 

Užitek webu / internetového marketingu

Pojmem "firemní web" se rozumí prezentační web, popř. navštívenka, fakticky nejspíše akviziční web (pro B2B se nejedná o e-shop). Jako web se označují stránky určené pro veřejnost, nikoli extranet pro zákazníky apod.

 • Můžete si dát jeho adresu do signatury elektronické pošty a na navštívenku. Což není podstatné. 
 • Pokud hledáte nové spolupracovníky, máte možnost na vlastních stránkách popsat svá očekávání a podmínky mnohem lépe, než jinde. Existuje řada dalších možných způsobů využití webu, ale žádný z nich není podstatný pro přežití.
 • Podstatné pro přežití je to, že web musí fungovat jako nabídka vašich produktů. Aktivní a inteligentní nabídka - ne "výkladní skříň". Je to nástroj pro získávání nových zákazníků. Jejich přízně & důvěry. Všechny ostatní funkce jsou podružné.

Důležité a užitečné × zbytečné a neefektivní

 • Firemní web dnes nemůže být pouze "vizitkou" či výkladní skříní.
 • Musí být nástrojem komunikace s potenciálním zájemci o spolupráci. Proto je naprosto zásadní, abyste se jeho obsahu a provozu věnovali když ne každý den, tak minimálně jednou týdně. Musíte vědět, co je potřeba hledat a vyhodnocovat.
 • Nelze oddělit web (obsah & forma) a ostatní součásti internetového marketingu - reklamu a další prostředky prezentace (sociální sítě apod.). Aby komunikace s veřejností byla konzistentní, musí být správa všech marketingových kanálů koordinovaná a těch internetových společná. Je naivní si představovat, že profil firmy na FB může udržovat "... Anička, protože se tam vyzná."

Jak se mění chování lidí

 • Čím dál hůře snášíme, když nám někdo telefonuje s nabídkami či návrhy. Není to proto, že by všechno byly jenom nesmysly, ale zejména proto, že to ti lidé příliš neumí. Platí to i opačně - jen málo z nás rádo telefonuje "do neznáma". Totéž platí pro spam v elektronické poště.
 • Pokud něco potřebujeme, snažíme se to najít na Internetu. Tento trend bude do budoucna téměř jistě posilovat. To neznamená, že by se snižoval význam osobních kontaktů, spíše naopak, ale bude jich méně a budou mít jiný charakter.
 • Dramaticky se mění také podstata vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem. To souvisí s tím, že lidé ve firmách již pomalu začínají chápat změnu, ke které došlo v druhé polovině 20. století, kdy se poptávková ekonomika změnila v nabídkovou. Dnes by vztahy mezi firmami měly vypadat tak, že dodavatel na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za účelnost, správnost a efektivnost spolupráce. Ano, i za optimální poměr výkon/cena. Protože je to pro obě strany nejvýhodnější. Kritickým prvkem by měla být důvěra. Jestli to ještě kolem sebe nevidíme, je velmi pravděpodobné, že se špatně díváme (vice samostatně).

Význam firemního webu

Dnes a možná zítra to nemusí být fatální. Ale téměř jistě (v různých oborech různou rychlostí a v různém rozsahu) bude komunikace prostřednictvím Internetu základním způsobem získávání nových zákazníků.

Měli bychom:

 • Změnit pohled na tvorbu webu a přistoupit na to, že web není nikdy hotový
 • Vyhodnotit, zda je dostatečné mít stejný web jako všichni ostatní - jaký web potřebujeme.
 • Začít pracovat na budoucnosti - posoudit, jestli je rozumné starat se o internetový marketing svépomocí nebo se naučit využívat outsourcing. Ani jedno není snadné.

Rádi naprosto nezávazně poskytneme názor, poradíme nebo můžeme něco zkusit udělat.