Cíl

Jak chápat a účelně používat pojem "cíl" (objective).

The Essential Drucker

3. THE PURPOSE AND OBJECTIVES OF A BUSINESS

The basic definitions of the business, and of its purpose and mission, have to be translated into objectives. Otherwise, they remain insights, good intentions, and brilliant epigrams that never become achievement.

Co je čím při řízení organizace

Je nutno vyjasnit, co v této oblasti znamená pojme "cíl" (pojmem "podnik" se rozumí obecná organizace).

 • Podnikový cíl - viz úvodní citát. Smysl existence - poslání - musí být konkretizováno v daném čase a prostoru na to, co je potřeba udělat, aby poslání organizace bylo naplněno - tedy převedeno na "cíle" (objectives).
 • Primárním zájmem (potřebou, požadavkem, ... cílem) podniku je uchování existence (viz též Zisk = náklad na přežitíje opravdu zajímavé se zamyslet nad tím, jak je to s mýty o zisku).
 • Průběžně upřesňujeme záměry/opatření/změny, které by měly zvýšït šanci na přežití - plánujeme, jakým způsobem naplníme poslání a realizujeme vizi. 
  Proto dává smysl CPI & TOC - odstraňovat omezení a trvale zvyšovat výkon. Proto je všeobecně akcentováno řízení změn. Proto strategické řízení.

Je v tomto kontextu potřeba upřesnit pojem "cíl" na "podnikový/strategický cíl", aby bylo zřejmé, o čem je řeč. Zjevně je (samotný) "cíl" příliš obecný, bezpochyby má mnoho významů a pokud ho chceme používat, měli bychom konkretizovat, co máme na mysli.

The Essential Drucker

3. THE PURPOSE AND OBJECTIVES OF A BUSINESS

Defining the purpose and mission of the business is difficult, painful, and risky. But it alone enables a business to set objectives, to develop strategies, to concentrate its resources, and to go to work. It alone enables a business to be managed for performance.

Jasně, že je obtížné formulovat (vyjasnit si, být schopen srozumitelně vysvětlit šestiletému dítěti), proč tady podnik je, jaký je důvod jeho existence, co dává smysl tomu, co všichni ti lidé dělají. Ještě obtížnější je konfrontovat tyhle "vyšší zájmy" s aktuální realitou a najít změny, které organizaci pomohou přežít.

Je to obtížné, ale kriticky důležité. 

Kolik z firem, které znáte, se s touto nezbytností dokázalo vypořádat? Dostatečně nebo trošku lépe? Kolik z vlastníků plně chápe, co znamená firemní strategie? Jak velká část podnikatelů je přesvědčena, že jsou to nesmysly?

Manažeři velkých firem všichni. Oprávněně.

Vidíte tam tu příležitost? Konkurenční výhodu?

Dílčí cíle

Pokud platí (bezpochyby platí), že každý podnikový cíl je opět potřeba konkretizovat (jednoznačně to odpovídá principům nejen projektového řízení, které zcela logicky tvrdí, že pokud nemá projekt/projektový či jakýkoli záměr realistický plán prací, není platný).

 • Jestliže "rozpadem" toho vyššího "cíle" (záměru) má být určena "práce", tak možná není dobré používat pojem "cíl" (nebo určitě rozšířit na "dílčí cíl").
 • Je to úkol (ve formě individuálního úkolu nebo projektu).

V běžné organizaci existují cíle (potřeby, zájmy) ve smyslu "práce, kterou je potřeba udělat" nejen v podobě strategických cílů. I v rutinním provozu se vyskytují situace, které vyžadují práci.

 • Rutinní činnosti (práce, která vyplývá z "pracovní pozice", v lepším případě z přidělených procesních rolí a řízení využití kapacit).
  Rozumí se činnosti, které jsou (či mohou být) definovány procesním modelem (tedy jednoznačně od spouštěcí událost po specifikovaný výstup včetně normativů pro jejich provádění).
 • Reakce na odchylky provozu od očekávaného stavu ("neshody", "havárie", "nečekaný průběh"). To je práce, kterou nelze řídit standardními postupy ani projekty (málo času) - vyžadují bezprostřední osobní nasazení.

Velmi sporné je, zda považovat za "cíl" výsledky nebo parametry rutinních činností.

 • Jednoznačně nemá smysl se zabývat hodnotovými ukazateli (peníze).
 • Výsledek není práce (co je potřeba dělat), ale její důsledek.
 • Možná průtok/produktivita (jednotková spotřeba zdrojů v naturálním vyjádření).
  Dává smysl chápat výkon výrobní linky jako "cíl"? Není účelnější daný jev (schopnost technického zařízení provést určitý počet technologických operací za jednotku času) jako normativ (měla by to být optimální rychlost a je dobré to chápat jako nezávislý jev).
  Jiné téma je, pokud je průchodnost daného technologického uzlu primárním omezením, potom by z řízení provozu měl vyjít požadavek na jeho odstranění (pokud je to skutečně primární omezení a v očekávaných objemech produkce bude jeho odstranění ekonomicky efektivní - pokud ne, není to primární omezení).

Je potřeba si ujasnit, čeho konkrétně chceme dosáhnout, když se s lidmi snažíme dohodnout zadání - co oni mají dělat. Za normálních okolností potřebujeme, aby dělali pečlivě a zodpovědně svoji práci. Když si něčím nebudou jisti, dali vědět. Atd. atd.

To ostatní

Normativy...

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.