Strategické řízení

Ti, kdož se usilují s jasným cílem, mají úspěch.

Sokrates: "Když jsem zpozoroval, že z lidí se stejnými schopnostmi jedni jsou velmi chudí, avšak druzí velmi bohatí, udivilo mne to a zdálo se mi, že stojí zato zjistit, proč tomu tak je. A ukázalo se pak, že k tomu došlo zcela přirozeně. Kdo jednal bez plánu, tomu se to vymstilo; kdo se však usilovně snažil s využitím rozumu, ten pracoval rychleji, lehčeji a přinášelo mu to zisk."

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.