Strategické myšlení × řízení

Kompetence pro přežití a úspěch v 21. století

Umíte myslet strategicky?

Pokud se máme pokusit uplatnit to, co je na myšlenkách spojených s pojmem "strategické myšlení" užitečného, musíme si vyjasnit následující:

 • Nejspíše se nebude jednat o psychologický/fyziologický předpoklad, jako je "extrovert" či "hudební sluch" apod.
 • Psycholog asi bude mít pravdu, když bude argumentovat, že pro to, aby člověk mohl být "stratég", potřebuje určité (mj. mentální) předpoklady. Zkrátka ne každý může být "architektem budoucnosti". Ale to nic neříká o "myšlení".
 • Otázka je, jestli umíme:
  • Myslet chvíli strategicky a jindy nestrategicky. Moc to nedává smysl.
  • Naučit se myslet "víc" strategicky než dříve / než ostatní.

Nevím. Nic takového jsem nezažil.

Pokud se nám pojem "myšlení" vzpouzí, ptejme se, o co jde. Jak by se "strategické myšlení" mělo uplatnit. K čemu je to užitečné. Jediná rozumná odpověď je, že chceme, aby člověk či řízená organizace fungovala v souladu se svými dlouhodobými zájmy a uměla s přiměřeným úsilím interpretovat a předvídat vývoj svůj a svého prostředí tak, aby aktivity směřovaly k oněm zájmům a nedocházelo ke zbytečnému plýtvání zdroji.

Pozor! Jedná se o "infinity game".

To si dost často neuvědomujeme (nebojte se zeptat, co to znamená). Téměř všechny organizace jako nejvzdálenější horizont svých zájmů vnímají konec aktuálního hospodářského období (roku). U některých je to konec minulého roku. I když se jedná o rádoby "dlouhodobé" cíle, nejspíš bude jejich uplatňování problematické. Proto je zpochybňováno "strategické plánování". Bezpochyby pokud se "plánuje" nesmyslně, tak to nic užitečného nepřinese. "Cíle" je také potřeba chápat jinak, než je zvykem (je to dost náročná změna způsobu myšlení, ale je asi nezbytná).

Co se tím myslí

Na Wikipedii (odkaz uvedený na začátku) je 'strategické myšlení' vysvětlováno poněkud obecně a složitě. Do běžné praxe to lze převést následovně (pomocí uvedených předpokladů - "competencies"). Co musí zvládat člověk, který má vytvářet strategii.

 • Systémový přístup & komplexnost vnímání reality (vazeb, podstaty).
 • Soustředění - zaujatost - zacílenost ("intent focused"). Neplýtvat energií na nepodstatné.
 • Spojitost/návaznost ("thinking in time") - schopnost vnímat současnou realitu z hlediska budoucích zájmů (najít způsob, jak současnost měnit na žádoucí budoucnost - tvořivé myšlení).
 • Konzistence & důslednost ("hypothesis driven") - schopnost efetivně užívat současně kreativitu a kritické myšlení - abstraktní myšlení - bez toho se obraz budoucnosti vytvořit nedá. Řada dovedností se dá trénovat, není jisté, jak účinně lze zjistit tuto schopnost a jak ji rozvíjet.
 • Opatrnost, možná nadhled / objektivnost + důsledné hledání přínosů a rizik. Poctivost.

Co z výše uvedeného se dá naučit? Něco ano a něco ne. Může pomoci metodika a nástroje. Zejména pokud se to má týkat více lidí (což by v běžné organizaci mělo být nesporné).

K čemu je to dobré

No dobře - abychom se mohli pokusit o ovlivňování chování systému a jeho prvků (lidí), což je smysl jakéhokoli "strategického úsilí", tak je potřeba... průběžně pořád a dokola:

 • Získávat a zpracovávat potřebné informace.
 • Vyhodnocovat odchylky od původních očekávání.
 • Pokud jsou zásadní a je nutno záměry/chování změnit.
  • Identifikovat/navrhnout alternativy a vybrat tu nejzajímavější.
  • Současně musí vzniknout i návrh změny (způsob, jak žádoucího stavu dosáhnout).

To není "strategické myšlení". To je "strategické řízení". Proces. Jelikož formulované strategické záměry musíme realizovat v praxi, je nutno neoddělitelně provázat plán změn (podnikovou strategii) s provozními pravidly - každou činnost posuzovat a případně korigovat tak, aby přispívala k uskutečnění těchto záměrů. 

Přirozeným prostředkem systematického ovlivňování toho, jak organizace funguje, jsou povinnosti lidí při provádění definovaných činností - procesní model. Proto se u každé činnosti procesního modelu standardně a povinně definují a vyhodnocují vazby/dopad na strategické cíle a další entity. Změna záměrů vyvolává dle potřeby úpravy modelu a naopak - systematické zlepšování procesů snadno respektuje skutečné zájmy organizace.

Toto je pouze část metodiky pro vysvětlení Strategického 'myšlení'. Dle potřeby budou doplněny úvahy upřesňující jak zmíněnou vazbu na procesní model, tak:

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.