Jak zadat práci manažerovi

Co vlastník potřebuje pro předání role řídícího pracovníka profesionálnímu manažerovi.

Vy víte, že tu firmu nesmíte řídit sám…

Jenže je to vaše dítě. To přece nejde svěřit je někomu cizímu…

 • Jenže co když už je dospělé (samostatné). Máte se k němu chovat pořád stejně?
 • Vnímáte, jak strašně moc je to podobné skutečným dětem?
 • Umíte dítě vychovat tak, abyste ho mohli bez větších obav pustit ze sevření?

Ta výchova je podstatná. V případě dítěte i firmy vytváříte mechanismy, které zajistí, že se bude chovat rozumně. A stejně jako u člověka i ve firmě musí být "v hlavě".

Systém strategického řízení

Potřebujete formalizovanou strategii a mechanismus pro její údržbu / aktualizaci.

 • Formou povinností - musíte mít konzistentní účelnou podnikovou řídící dokumentaci a systém její správy.
 • Procesní model (nevěřte tomu, že procesy jsou ďáblova zlomyslně namydlená cesta do pekel).
 • Řízení projektů - podporu pro správu projektového portfolia ("projektová kancelář" - je lhostejné, jak malá firma jste - vždy pracujete současně na několika důležitých aktivitách a musíte koordinovat zdroje i faktický postup).
 • Systém pro hodnocení a řízení výkonu lidí (zjednodušeně plán a výsledky kontrol včetně dovedností řídících pracovníků tuto povinnost plnit - na základě řídící dokumentace a procesního modelu, vedoucí k navazujícímu řízení nápravných opatření atd.).
 • … a pár dalších náležitostí, bez kterých to prostě nemá smysl zkoušet.

Marketing, akvizici, CRM, …

Sofistikované metody a mechanismy v oblasti prodeje. Bez jasné koncepce a detailních informací (vývoj trhu - konkurence, zákazníci; legislativa; …) nevíte, jestli firma jde správným směrem. Tohle je pohled "ven". Pochopení prostředí. Základ pro strategický rozvoj zákaznického a produktového portfolia.

Adaptivní ekonomický model

Ekonomický model (controlling) umožňující predikovat a vyhodnocovat výkon firmy.

 • Napojený na provozní data (nebo datový sklad).
 • Automatickou aktualizací (adaptivní - přizpůsobující se).
 • Dostatečně detailní.
 • S korektním způsobem hodnocení ekonomické efektivnosti.
 • Postavený primárně na naturálních ukazatelích. 
 • Korektně pracující s "plány" (očekávání skutečnosti, předchozí očekávání, sjednané hodnoty).

Tato oblast je velmi zajímavá a obvykle nepříliš dobře podporovaná. Bez plánování se nelze rozhodovat. Je potřeba současně reagovat na neočekávaný vývoj a přitom zachovat původní (byť při zásadní změně nejspíš nutno vytvořit paralelní) závazný rámec; rozhodně vždy musí zůstat původní plán zachován, aby se daly vyhodnotit skutečné odchylky atd. atd. Je zásadně důležité, na čem se se svým vrcholovým vedením domluvíte. Tím jsou nastaveny limity a parametry. Nejde o plnění výkonnostních kritérií, ale právě o spolehlivost modelu - zda postihuje všechny podstatné faktory & umožní najít příčiny odchylek.
Pomůžeme vám naučit se řídit vaše manažery tak, aby oni efektivně řídili vaši firmu. 

Podporu rozvoje dovedností

Zejména manažerských dovedností a zpracování informací.

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.