Co jsou to procesy. Význam přechodu na procesní přístup k řízení (a organizaci) firem. Filozofie zákazníků a užitku. Zodpovědnost a pravomoci. Vzorová směrnice pro procesní řízení a její vysvětlení. Nejdůležitější metodické principy, zásady a pravidla. Typické problémy a vzorový projekt zavedení procesně orientovaného přístupu.

Návrh workshop-u

Název

K čemu jsou procesy – jak prakticky využít procesní model a procesní přístup
Aneb: Platí u vás pořád ještě heslo „Pořádek je pro blbce, inteligent se vyzná v chaosu ...“?

Alternativní názvy

Procesy a jejich efekty v praxi
Udělejme si ve firmě pořádek!
Najděme skutečnou zodpovědnost!
Selský rozum21(„na jednadvacátou“ … rozumí se obrazné vyjádření „pro 21. století“)
Funkční organizace – největší omezení dalšího rozvoje firmy a našich výdělků.
Procesy zjednodušují život!

Typ

Workshop | Aktivní vstup do problematiky

Určeno pro:

Vrcholové řídící pracovníky (vlastníky procesů), zejména pro manažera pro administrativu/ekonomiku; správce procesního modelu. U firem působících v oblasti informačních systémů pro analytiky a konzultanty.

Technický cíl
[očekávané efekty]

Získat inspiraci pro hledání nedostatků tradičních přístupů:
["Rozhodnout (zvýšit kvalifikovanost rozhodnutí) o tom, zda potřebujeme BPI či nikoliv."]

 • Zpochybnit „nezpochybnitelné“ – zkusit (!) vyvolat iniciativu (to by mohlo sloužit k vytipování těch, kteří mohou přispět k případnému změnovému projektu).
 • Získat náměty. Pokud bude (plánováno) součástí workshop-u nástin (či analýza stávajícího) procesního modelu – to je hlavní (veřejný) „věcný“ výstup.
 • Obecně zvýšení informovanosti (nikoli přímo získávání dovedností či znalostí – ve smyslu schopnosti aplikovat/využívat získané informace) – zvýšení přehledu.
 • Analýza videozáznamu s cílem vytěžit náměty a také identifikovat účastníky a jejich názory (problémové a podnětné). Klasifikovaný / komentovaný seznam podnětů.

Vzdělávací cíl

Seznámit s nejdůležitějšími myšlenkami v intencích „Agendy 21“; vysvětlit:

 • Změna prostředí (nabídková/poptávková ekonomika).
 • Změny chování zákazníků v důsledku zvýšení konkurence.
 • Procesy existují nezávisle na překážkách, které jim vytváříme.
 • Jak se dá vytvořit a využít procesní model.

Program

 1. Teorie a realita procesního přístupu (stručný úvod; orientačně)
  Případová studie – Zkrocení divoké šelmy vývoje software.
  Reengineering a změna podnikatelského paradigmatu.
  Svět řízený zákazníky. Flexibilita versus chaos.
  Procesně orientovaný systém řízení. Vlastníci procesů. Zákazníci procesů.
  Teorie omezení a procesy. Diskuse.
 2. Agenda 21
  Přizpůsobte podnik svým zákazníkům!
  Používejte správná měřítka výkonnosti!
  Udělejte z procesů životní styl!
  Vytvořte řád tam, kde vládne chaos!
  Případová studie – Vývoj nových produktů ve firmě Caterpillar.
 3. Formalizovaný systém řízení, controlling a motivace
  Případová studie - Chování lidí a kritéria jejich hodnocení
  Formalizace jako základní nástroj odstranění byrokracie a nejistoty.
  Závaznost pravidel. Podoba podnikové dokumentace.
  Výkon procesů a motivace lidí.
  Orientace na budoucnost a vazba na výkonnost firmy.
 4. Změnový projekt – přechod od hierarchického k procesnímu modelu
  Jak vytvořit procesní model.
  K čemu potřebujeme podnikovou strategii a systém strategického řízení.
  Projekt přechodu od funkčně k procesně řízené organizaci.
  Sdílené zdroje a systém kapacitního plánování.
  Zrušte hierarchii!
  Případová studie – Co musíte udělat ve vaší firmě pro skutečné zavedení procesů.

Délka/čas

Celodenní (4×1,5 hod). Je doporučeno udělat minimálně 1-2 pokračování, ideálně kombinovat s projektem "Revize CPI", kdy by systematické vzdělávání v této problematice bylo přirozenou součástí realizace.

Volitelně následující diskuse, popř. druhý den (rozšíření workshop-u), soustředěný na hloubkovou analýzu sporných míst (výklad/diskuse „nejasností“, dotazů, námětů); přesný program další části dle aktuální situace.

Místo

Předpokládá se pořádání v prostorách a na technice zadavatele. Lze zajistit techniku, učebnu a ostatní služby.

Min.-max. účast.

2-8

Výstup
(PDF aj.)

Účastníci:

 • Prezentaci, popř. další existující a vytvořené podklady.
 • Možnost zúčastnit se elektronické diskuse.
 • Seriál „Procesní řízení“ (soubor článků) – např. jako podklad pro otázky sloužící přípravě dalšího vzdělávání.

Zadavatel:

 • Zpracovaný videozáznam workshop-u včetně výsledků/doporučení.

 

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.