Outsourcing internetového marketingu

Výhody a důvody externí péče o internetový marketing a rozvoj firemního akvizičního webu

2020: Web = Internetový marketing

Nejen pro akviziční weby platí Paretovo pravidlo. To říká, že 80% úsilí vytváří pouze 20% užitku (což znamená, že obvyklá intenzita internetového marketingu získává pouze 20% potenciálních zájemců - navíc 80% možné péče má nejspíše jen pár webů a ty proto získávají většinu pozornosti).

Neváhejte!

Zkusme to

Ptejte se! Odpovíme.

Důvody outsourcingu digitálního marketingu

  • Specialista je produktivnější - čím náročnější oblast, tím je svépomocné řešení dražší (rozumí se zejména ve smyslu nákladů ztracených příležitostí, pokud daná činnost nedosahuje alespoň obvyklé úrovně).
  • Specialista na plný úvazek se vyplatí pouze největším firmám a i to je sporné. Je docela pravděpodobné, že zkušenosti odjinud jsou k nezaplacení
  • Lepší řiditelnost (omezení rizika svévole) - pro externího poskytovatele služeb je přirozené sjednat podmínky monitorování a analýzy efektivnosti spolupráce, zatímco interní pracovníci mají spíše tendenci se takovým mechanismům bránit.

V jistém smyslu a pro naprostou většinu firem není outsourcing jen výhodnější, ale naprosto nezbytný

Web je jen základem pro internetový marketing

To všechno se netýká jenom webu. Základem vztahů se zákazníky je komunikace. Čím méně či hůře komunikujete, tím nižší pravděpodobnost dlouhodobé obchodní výkonnosti (výjimky potvrzují pravidlo). Aby práce investovaná do internetu měla smysl (skutečný efekt), musí být komplexní.

  • Reklamní kampaně
  • Mailing.
  • Sociální sítě.

A další činnosti, u kterých je rozumné, aby byly sladěné - minimálně koordinované z jednoho místa ("konzistenení" - to zjednodušeně znamená, že by si minimálně neměly protiřečit, ale lépe se navzájem podporovat).

Viz též