Podnikejte efektivněji

Online workshop - ptáme se, co se dá dělat lépe, rychleji a radostněji.

Pro koho byl workshop určen - s čím jste měli přijít 😉

Možná nejsem nejchytřejší na světě. Pokud jsem, tak vím, že existuje provozní slepota. Je nejspíš rozumné zamyslet se, co a jak u nás ve firmě děláme a jestli k tomu existují šikovnější/zajímavější alternativy.

Hlavní ambicí je inspirovat. Ukázat, kde a jak hledat to, co nám brání vydělávat víc peněz (citace z TOC). Předat podněty "Co sami pro sebe můžete udělat." Mrkněte na tématapodklady.

Máte možnost se kdykoli na cokoli zeptat. Klidně za týden nebo za rok.

Jak jste odpovídali

Děkuji všem, kteří se průzkumu zúčastnili (můžete se podívat na výsledky). Bohužel bylo jen málo konkrétních požadavků. Většinou očekáváte "Nic konkrétního...". 😎 Ale dva konkrétní požadavky se objevily.

 • Převzal jsem firmu v částečném chaosu. Bez vize, strategie…
 • Marketing a komunikace, větší dosah na zákazníky prostřednictvím sociálních sítí.

Konsolidace (strategie)

Je škoda, že u této odpovědi nebyl kontakt. Jde zjevně o zajímavou firmu - minimálně tvrzení "Zákazníků máme dost s přesahem přes 12 měsíců" naznačuje, že pro zlepšení je hodně prostoru (viz část o potřebě nových zákazníků).

 • Pokud cítíte, že vám množství starostí/práce přerůstá přes hlavu, stojí zato nechat si poradit. Nebo pokud věříte na zázraky, tak věřit, že se nějaký stane.
 • Smířit se s tím, že je nutné najít příčiny, proč "máte příliš mnoho". A odstranit je. Naučit se "nové kousky".
 • Velmi užitečné je zjištění, že "strategii" potřebujete. Bude zajímavé zjistit, co si o tom myslí účastníci. Strategii se ale věnovat nebudeme. Pokud si to vyžádáte, můžeme na toto téma udělat specializovaný workshop či cyklus.

Marketing

Mnoho chytrých v různých variacích říká, že jediným způsobem, jak se připravit na budoucnost, je spoluvytvářet ji. Vysvětlíme si zásadní změny fungování obchodu a co z toho plyne pro řízení výkonnosti firem.

Všechno, co nás v budoucnosti čeká, bude vyžadovat nové dovednosti. Proto je dobře, že jsme tady. Měli bychom se naučit něco nového nebo se alespoň pokusit zjistit, co všechno nevíme. To je vlastně to nejdůležitější.

Klíčem jsou správné otázky. Najít odpovědi je snadné.

Východiska

Záměr

 • Ozřejmit (posvítit si na ně) známé problémy/chyby, které v malých firmách i v nejmenších živnostech brání dosahovat vyšší produktivity. Zejména v oblasti marketing-komunikace & obchod.
 • Zkusit inspirovat potřebu / chuť zjistit, jaké potíže / překážky efektivnosti fungování vlastní firmy je možné najít.
 • Vyprovokovat potřebu zjistit "Co nevím". Možná "Čemu nevěřím", "O čem pochybuji", "Jak je to s <tím či oním>".

Podoba

 • Praktické & srozumitelné & užitečné.
  Po každém bloku průzkum, jestli se něco z toho použitelné pro aktuální situaci?Jednoduše (stručně ~ resp. "méně je vždy více").
 • Efektivně (přijetí) - příběhy a z nich plynoucí poučení.
 • Pro každé téma / příběh minimálně jedno doporučení "Co zde můžete udělat sami pro sebe".
  Přiíklad "Provozní slepota".
  • Úvod - 1-2 věty co a proč.
  • Příklady - odměňování obchodníků, zapracování nových spolupracovníků, tvorba cen.
  • Dotaz(-ník) "Co způsobilo vaši poslední neshodu?" - aneb nakolik lze předpokládat / jaká část potíží vzniká díky nesprávným předpokladům (vždycky se to tak dělalo / nevidím důvod, proč to dělat jinak).
  • Diskuse
  • Konkrétní doporučení - veďte si seznam průšvihů a jejich vazeb. Samozřejmě za předpokladu, že považujete za smysluplné pracovat na změnách ve firmě průběžně atd. atd.

Témata 

 • Nejdůležitější/základ/podstata je "Nakolik nebezpečná (v čem) je provozní slepota". Průzkum. Příklady, otázky, 
 • Otevřít související témata (ale věnovat se jim pouze dle zájmu / situace)
  • Čím mohou být užitečné informace/znalosti? Průzkum "nejdůležitější faktor". 
  • Když nemám dostatek vlastní kvalifikované kapacity pro určitou činnost a musím ji outsourcovat, jak postupovat?
  • Potřebuji/využiji nějakou pomoc? S čím? Co skutečně pomůže (potřebuji) - jak to zjistit, vymyslet, ...?
 • Zacílení (podstata) témat
  • Proč potřebujete nové zákazníky.
  • Jaký užitek přináší snaha o snižování nákladů.
  • Jak identifikovat a oslovit nové zákazníky. Co v praxi malé firmy znamená marketing (na co si dát pozor, případně otevřít téma "Lze marketing outsourcovat", resp. "Co je pro úspěch / přežití firmy skutečně nezbytné".
  • Co je a co není byrokracie. Proč děláme ledacos zjevně nesmyslně.
  • Jak najít ("uvidět") problémy - provozní slepota.

Předběžná podoba a obsah

 • Příběhy z praxe - v čem děláme chyby. Jak podnikat efektivně.
  Každá studie zhruba (max.) čtvrt hodiny - pět minut prezentace příběhu, pět získání zpětné vazby a následná analýza příčin, souvislostí, důsledků. Pět minut rezerva - ta se hodí nejen tady.
  • [5'] Marketing účetní firmy - známe své zákazníky?
  • [5'] Web výrobce reklamních cukrovinek - co vlastně potřebujeme?
  • [5'] Akvizice (jak organizovat obchod) nástrojárny - proč vycházíme ze zjevně naivních předpokladů?
   Možná pozitivní příklad obchodních týmů DF.
   Případně generátor nabídek v Excel-u.
 • [5'] Diskuse/rozbor ke každému příběhu
  • [1'] Dotazník - jak vnímáte podstatu a poučení.
  • [2'] Analýza příčin - co je společný základ (např. málo informací a času, lidé, legislativa, ...).
 • [15'] Co je "trvalé zdokonalování" a proč by nás to mělo zajímat. Co potřebujeme k efektivnímu podnikání. Jak posuzovat ekonomickou efektivnost. Konflikt krátkodobých a dlouhodobých efektů.

Cesta ke zvýšení efektivnosti firmy

Našlo se pár konkrétních přání.

 • Citace z dotazníku "Převzal jsem firmu…bez vize a strategie…zkrátka to potřebuji celé vybudovat od začátku…"
  Tohle je ošemetné téma - úmyslně nechceme začít tématem podnikové strategie. Je to téma nejdůležitější a opravdu podstatné. Ovšem těžko se byť jen uvádí v krátkém iniciálním setkání. Co všechno je potřeba dělat při konsolidaci konkrétní firmy, je náplní individuálního rozvojového projektu, nedá se zobecnit. Něco se dočtete na odkazech. Dozvíte se, proč byste tomuto tématu měli věnovat potřebnou pozornost v pokračovacích akcích.
 • Hezké konkrétní téma pro B2B je "Zákazníkovi se náš produkt líbí - proč ho nekoupí?"
 • Náročné korektní téma "Jak vybudovat značku".
 • Možná "Jak komunikovat se zákazníky" - průzkumy spokojenosti, oslovování budoucích zákazníků (aneb "Proč/kdy vytvářet firemní blog").
 • Zásadní téma "Kdy a jak pracovat na důležitých záležitostech". Pěkný příklad je argumentace "zákazník se musí dovolat"
 • "Jak poznat profesionála (jak vybrat dodavatele)". Poměrně důležité, ale poměrně rozsáhlé téma - ovšem souvisí i s pochopením změn chování zákazníků, takže zkusíme alespoň náznak.
 • Ambiciózní oblast "Jaká má být nabídková cena". Naprosto zásadní - bylo by velmi užitečné pochopit současné změny (směrem 5 hříchů). Příklad reklamních sladkostí (možná ukázka hledání optimální úrovně cen).

Měli bychom hledat inspiraci k tomu, co nejvíce (nejrychleji & konkrétně) může pomoci vaší firmě. Kde a jak hledat slabá místa. Co k tomu je potřeba umět. Jak se to naučit (případně probrat úskalí spolupráce s konzultanty). To bude na vás, ale máme náměty.

 • Co je příčinou toho, že se občas chováme nepříliš racionálně. Kde a jak hledat faktické překážky (začít uvažovat o tom, že je potřeba hledat překážky u sebe;  odkaz směrem TOC / pokračovací téma).
 • Odkud začít - na příběhu záměru majitele řemeslné dílny naučit se lépe řídit svůj čas. 
 • Neexistuje žádná jednoduchá zázračná metoda. Vždy bude něco za něco. Proto je dobré naučit se objektivizovat hodnocení ekonomické efektivnosti / posuzovat varianty možného postupu.
 • Jaká témata pro pokračování mají pro kterého z vás největší význam - ani ne tak konkrétní odpověď, jako podněty k přemýšlení.

Úmysl nebo nedostatek dovedností?

Zkusme si položit (průzkum v rámci tématu provozní slepota) - v souvislosti se vznikem potíží - otázku "Čím především je obvykle způsoben (provozní, nikoli strategický) problém?"

 • Zlým úmysem spolupracovníka.
 • Nedostatkem dovedností téhož (obojí platí i v poloze "nadřízený").
 • Selháním technologií (nezpochybnitelně bez zanedbání péče).
 • Něčím jiným.

A jak obvykle reagujeme/postupujeme (např. sankcí, rozvojem dovedností, organizačními změnami, personálními změnami, úpravou technologií, ...). Nebo si myslíme, že žádná reakce není potřeba - a proč.

A jestli tedy náš přístup k reakcím na potíže není zatížen provozní slepotou.

Technické náležitosti 

Výhodou (i nevýhodou) online akcí je to, že je správné, aby netrvaly moc dlouho. Takže je potřeba, aby vše fungovalo, jak má.

 • Podívejte se na podklady. Když ne předem, tak alespoň následně.
 • V ideálním případě vyplňte dotazník.
 • Jestliže nemáte zkušenosti s používáním MS Teams, projdětě si doporučení.
 • Když něčemu nerozumíte, na nic nečekejte a využijte možnost se ihned zeptat (v průběhu webináře pomocí chatu nebo se "přihlásit" - zvednout ruku).
 • V průběhu je příležitost pro vyvolané (širší) otázky - nachystejte si je.
 • Je nejlepší psát otázky i komentáře do chatu - to je výhoda online. V průběhu se nemusí dostat na všechny, ale nejpozději do rekapitulace workshopu se odpovědi dostanou.
 • Neváhejte s tím se doptat na cokoli vás bude zajímat.

Když zbude čas 

Což se téměř jistě nestane, zejména pokud budete trošku aktivnější.

 • [1'] Co je Paretovo pravidlo a proč by nás mělo zajímat.
 • [2'] Jak dosáhnout toho, aby člověk věnoval více kapacity užitečnějším aktivitám a méně těm méně užitečným.
 • [2'] Konkrétní doporučení, jak si organizovat čas... což začíná tím, že je potřeba se to naučit - samo od sebe to nepůjde.
 • [1'] Co si myslet o zázračných způsobech, jak přemoci prokrastinaci.
 • [2'] K čemu je užitečná "teorie omezení" a co to vlastně je.
 • [1'] Proč je efektivní umět dobře vyhodnotit efektivnost.
 • [1'] Jak vyjádřit/ocenit riziko.
 • [1'] Jaké chyby děláme při motivaci obchodníků.
 • [1'] Proč neumíme vysvětlit obchodním partnerům, čím jsou pro ně naše produkty zajímavé.

Podstatné je si vybrat, jaká témata vás zajímají, a říci si o ně.

Co byste si měli odnést

 • Nejdůležitější je stále se učit klást (si) správné otázky. (P. F. Drucker, Sokrates)
 • Kdyby to bylo snadné, tak to dělá každý. (anonym)
 • Řídit velkou firmu je stejně náročné jako malou, takže chtějte velkou, ať to stojí zato. (údajně Kellner)

Hodnocení webináře

Prosíme o vyplnění hodnotícího dotazníku - jedno celkové hodnocení (hvězdičky), využitelnost probíraných témat a o co dalšího byste měli zájem. Plus charakteristika, jaká jste firma, což se dá obejít (zejména ti, kteří vyplnili předběžný dotazník).

Předem děkujeme.

Doporučené články

Hledáme náročné partnery

Férová a efektivní spolupráce - chceme růst společně s vámi.

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Podnikejte efektivněji