Možnosti digitálního kalendáře

Jak využít moderní technologie pro získání času.

Integrovaná funkčnost

Je dobré mít kalendář, který je má společné prostředí s elektronickou poštou. Aby bylo možné přicházející úkoly rovnou zpracovat a naplánovat. Zprávy s návrhy termínů naplánovat přetažením myší. A/nebo mít možnost to dělat ještě mnohem efektněji - třeba s pomocí inteligentního (dnes možná "AI" - což není úplně dobrý nápad - lépe vlastní inteligencí parametrizovatelného) průvodce.

Protože ne každý umí poslat pozvánku na účast na události / termínu. 

Což se dá krásně "vylepšit" tím, že pokud takovou přijatou zprávu - jako uživatel - vyhodnotíte jako pozvánku k účasti, tak pomocí průvodce ten termín ve svém kalendáři poloautomatizovaně vytvoříte a dotyčnému (či skupině) pošlete příslušný návrh do jejich kalendářů. Nenásilně tím naznačíte, že jsou lepší a jednodušší cesty, jak si sjednat schůzku.

Pokud používáte MS365, už takový kalendář máte.

Dnes pro hledání termínů schůzek existuje (pro Office 365) standardní funkčnost FindTime, která usnadňuje nalezení společného termínu i pro lidi z různých organizací. Pokud máte zájem o základ metodiky pro používání MS Outlook, dejte vědět.

Efektivní řízení společných aktivit

Pokud máte nadřízeného (nebo jste takový vedoucí), který vyžaduje, aby mohl jednoduše měnit termíny, které má s ostatními sjednané, tak prostě musí být k dispozici prostředí, které nejenže umožní provést tuto relativně technicky náročnou transakci, ale navíc bude podporovat (umožní kontrolu) korektního používání kalendáře a dodržování interních zásad pro plánování času u všech zapojených spolupracovníků.

To má spoustu různých aspektů.

 • Např. pokud spolupracovníci mají v týdnu stanovený čas, který mají držet volný/vyhrazený pro interakce v rámci týmu nebo cokoli jiného/podobného, je potřeba to hlídat.
  Tím se rozumí mechanismus/robot, který zabrání dle stanovených pravidel zaplnění daného časového bloku nebo to minimálně nahlásí.
 • Pokud je stanoveno maximální (popř. minimální) vytížení nejbližšího týdne nebo podíl přesunutelných prací, zase je nutné mít možnost to podpořit (tedy např. hlídat, že všechny aktivity mají typ a atribut pro možnost přesunu).
 • Potřebujete mít možnost si srovnat/ověřit, jaký byl skutečný a plánovaný čas na plnění zadaných úkolů (popř. v jakém stavu rozpracovanosti se úkol nachází). S tím je spojená kontrola plnění úkolů.

Příjemnou možností dobrého kalendáře je, když můžete pozvat na schůzku své spolupracovníky prostě tím, že je při plánování dané události prostě vyberete (či najdete jejich společný volný čas). A současně s tím si zarezervujete jednací místnost a sdílené pomůcky. Nejlépe mít možnost jej rozšířit o nadstavbu, kdy o dovolenou nebo školení požádáte prostě tak, že si je naplánujete.

A je toho mnohem víc, s čím dobrý kalendář může pomoci.

Kalendář by měl být platný

Je sporné, jestli dává smysl mít v kalendáři minulost.

Pokud chápeme kalendář především jako plánovací, je lepší to, co je hotové (ukončené) vyhodit a co je potřeba přesunout, přesunout. To, co tam případně nepatří (je tam jen provizorně / poznámka, námět apod.) nejlépe přesunout tam, kam to patří

Do minulosti neplánujeme.

Takže 

 • Záznam aktivit & výkaz práce.
 • Při každém zásahu do kalendáře se kontroluje, jestli v něm nejsou činnosti v minulosti. Pokud jsou, tak se musí vypořádat - buď vykázat/evidovat jako dokončené či odmítnuté, nebo přesunout do vhodného časového prostoru.
 • Současně (následně) by se do něj měly doplnit i požadavky na využití kapacity z nových aktivit.

Jakou funkčnost potřebujeme

 • Typologie záznamů v kalendáři.
 • Rozšiřující údaje (nebo vytěžování textu). 
  Např. vazba na nadřízenou aktivitu, tedy hodnotu, limitní termín apod.
 • Pravidla pro hledání volného času (přesouvání činností).
 • Konfigurovatelnost přesunu položek, které nejsou činnostmi (např. podněty apod.).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.