Ocelárna z Kritického řetězu

Jak z nezvratně prodělečné firmy udělat zlatý důl.

Ilustrací hlavních myšlenek TOC je řada. Nejpřesvědčivější je asi případová studie ocelárny v knize "Kritický řetěz". Samozřejmě je potřeba si celou knížku přečíst a při druhém nebo některém z dalších průchodů se důkladně zamyslet nad otázkami, které jsou v příběhu pokládány a snažit se najít paralely ve vlastním prostředí. Abychom to poněkud usnadnili, pokusíme se podstatu teorie omezení demonstrovat právě na zmíněném příkladu. Velice přesvědčivě (a vůbec není podstatné, nakolik pravdivý příběh to je) demonstruje, co je na teorii omezení nejdůležitější - musíte si prostě položit otázku, co je skutečnou překážkou toho, aby každý z nás (ať už samostatně či jako součást nadřazeného systému) byl úspěšnější. Jenom musíme být v hledání odpovědí opravdu důslední a poctiví.

Jak psáno v Cíli, největší překážkou, která nám brání dosahovat stále lepších výsledků a znemožňuje zbavit se toho, co nás omezuje, jsou naše minulé úspěchy.

Eliyahu M. Goldratt: Jedinou cestou k udržení přijatelných nákladů je dobré počínání firmy jako celku. Přijatelného jednání na výstupu nelze dosáhnout dobrým počínáním na místní úrovni.
[Takto je prezentován nepřijatelný rozpor - pravděpodobně nedostatečné poznání - chybný předpoklad. Celá TOC je zaměřena na osvojení způsobu myšlení, který nám umožní nalézt omezení a jejich příčiny.]

[Bude doplněno]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.