Případová studie - time management

Fiktivní příběh - jak jednotlivec může změnit své hospodaření s časem.

Byl jednou jeden člověk, který se rozhodnul, že chce zlepšit využití svého času. Dejme tomu, že pracoval jako personalista (ale může to být klidně účetní nebo vrcholový manažer) ve středně velké firmě. Jmenoval se třeba Jaroslav Přívětivý

Přetížení a/nebo mizerné výsledky

Nejlepší je jediný skutečný důvod - čím méně jich bude a čím jsou jednodušší, tím snáze si je připustíme (pochopíme, že se to týká i nás). Především to musí být naprosto nesporný fakt. Takže co vedlo Jardu k zamyšlení?

Únava.

Což je velmi pozoruhodné a pozitivní. Většina z nás si chce jenom odpočinout nebo zázrakem zmenšit zátěž. Nepřemýšlíme nad příčinami. Možná hrálo roli to, že mu záleželo na výsledcích jeho práce.

  • S postupujícím věkem a průběhem jeho profesní praxe se stále důrazněji objevovala otázka, jestli svůj čas vynakládá smysluplně - jestli by vynaložené úsilí nepřinášelo vyšší užitek v případě, když by nedělal to, co žádný výrazný užitek nepřináší. Jestli těm záležitostem, které jsou opravdu důležité, věnuje dostatek kapacity.
  • Resp. jak poznat, které jsou opravdu důležité a jaké úsilí je "dostatečné"?
  • Co jsou příčiny té únavy? 
    • Moc práce (únava, odkládání na poslední chvíli, omezování toho, co "nehoří" ... z toho plynoucí vyšší pravděpodobnost problémů a nutnosti odstraňování jejich následků ... tedy více a více práce).
    • Málo času ... mj. např. na sebevzdělávání - z toho plynoucí neefektivní způsob provádění činností a tím stále méně a méně času ...
  • Samozřejmě existuje spousta dalších důvodů
    [sem přijde sbalovací podseznam s kompletním výčtem všeho, co vnímají lidé a co je psáno v knihách + převod článku o mýtech]

Připadá nám tato úvaha nesmyslná? Že žádný rozumný člověk nedělá něco, co nepřináší žádný (výrazný) užitek? Potom je samozřejmě zbytečné, abychom se tímto tématem dále zabývali. Jestliže máte podobný problém, především napište! Také se můžete podílet na tom, jak to s Jaroslavem pokračovalo.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.