Procesní audit

Zjistěte, co u vás funguje a co ne. Co je nutné či co se vyplatí změnit.

Chci vědět víc

Nechte vzkaz. Ozveme se.

  1. Jaký účel a výkon mají podnikové činnosti. Kdo je vykonává a jakým způsobem.
  2. Kdo o nich rozhoduje a jak zodpovídá za jejich výkon. Jak jej vyhodnocuje a ovlivňuje.
  3. Které z nich vůbec nepotřebujete.

Všichni víme, že procesy jsou tématem dne. Procesní analýza v našem pojetí není hledání těch pracovníků, které je možno propustit - hledáme způsob, jak maximalizovat jejich produktivitu. Snažíme se objasnit fungování klíčových faktorů výkonnosti firmy.

Nebojte se toho názvu.

Cíl - předpokládaný užitek

  • Změna uvažování spolupracovníků ‑ zlepšení a sjednocení přístupu k řízení výkonu. Tento efekt významně závisí na tom, jestli bude úsilí v racionalizaci činností pokračovat.
  • Zefektivnění (zvýšení výkonu) procesů byť jen díky efektu "pozorování" (fakticky spíše tím, že se vyjasní sporné aspekty). Základním způsobem budou zachyceny všechny podstatné (zjištěné) a detailněji určené významné činnosti (dle metodiky).
  • Doporučení pro další rozvoj - jak náměty, tak zejména soubor quick-wins a návrh dalšího postupu (to je obvykle účel).

Na rozdíl od vstupní analýzy (která je obvykle v naší režii) je procesní audit hodnotným produktem. Pokud proběhne vstupní analýza a orientační mapování činností, máme základ, na kterém lze zhruba odhadnout počet činností, kterým je žádoucí věnovat pozornost. Podle takto stanoveného rozsahu bude navržena výchozí cena. Rozsah a cenu lze v průběhu akce upravit po dohodě.

Navrhované zadání akce

Ověřit správnost, vhodnost a úplnost popisu podnikových činností. Doporučit změny ve způsobu využívání procesního modelu.

Navrhovaný rámec - výstupy

  • Úvodní studie - zpracování informací poskytnutých v průběhu vstupní analýzy.
  • Návrh nového nebo doporučení aktualizace procesního modelu (tzv. pasívního, nikoli plnohodnotného využitelného pro reálné procesní řízení).
  • Soubor doporučení pro quick-wins - snadná opatření pro zvýšení produktivity.
  • Návrh plánu dalšího postupu.
Viz též

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.