Základní pojmy managementu

Doporučení pro chápání námi používaných slov. Některé pojmy nemusí zcela přesně odpovídat obecným definicím. Pokud to tak bude, má to dobrý důvod, který vysvětlíme. Pro některé nejasně vymezené či sporné jevy se snažíme najít nejvhodnější výraz.

Zde uváděné pojetí pojmů není žádné oficiální znění, proti kterému by mělo smysl protestovat či dokazovat, že to není pravda. Uvítáme ovšem každou připomínku, která upozorní na faktické či logické rozpory nebo přispěje k lepšímu pochopení problematiky.

Smyslem existence organizace (i neziskové) je poskytovat výstup, který je někomu užitečný (produkt). Tedy je ochoten jej koupit (má pro něj vyšší hodnotu, než jiné možné vstupy) za cenu, která pokrývá náklady a vytváří dostatečný příspěvek na krytí.

Přitom se musí chovat hospodárně - zjednodušeně především neplýtvat, ale výstupy by měly poskytovat nejvyšší možné zhodnocení vstupů. Jinak je to plýtvání. Organizace tedy musí vynaložit přiměřené úsilí na to, aby našla takové zájemce o své výstupy (zákazníky), pro které má její produkt nejvyšší hodnotu.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.