Základní pojmy managementu

Zde uváděné pojetí pojmů není žádné oficiální znění, proti kterému by mělo smysl protestovat či dokazovat, že to není pravda. Uvítáme ovšem každou připomínku, která upozorní na faktické či logické rozpory nebo přispěje k lepšímu pochopení problematiky. Jedná se o doporučení pro chápání námi používaných slov. Některé pojmy nemusí zcela přesně odpovídat obecným definicím. Pokud to tak je, má to dobrý důvod, který vysvětlíme. Pro některé nejasně vymezené či sporné jevy se snažíme najít nejvhodnější výraz.

Anglicky "executive"

Je lhostejné, jak danou roli budeme nazývat a jak moc budeme glorifikovat tu či onu vlastnost, dovednost či přístup. Dále "manažer".

P. F. Drucker - Efektivní vedoucí, str. 11: Úkolem vedoucího pracovníka je dosáhnout efektivnosti. 

Rozumí se efektivnosti prostřednictvím ovlivňování svých spolupracovníků.

S touto interpretací není nutno souhlasit. Lze ji upřesňovat. Existuje asi téměř nekonečné množství definic, které se to snaží postihnout co nejpřesněji. Jenže nakonec každý stejně má svoji vlastní představu, primárně založenou na osobní zkušenosti.

Soustředíme na podstatu práce manažera - je to "práce s lidmi". Vytvářet optimální podmínky pro trvalý růst produktivity týmu.

  • Budovat a rozvíjet tým (správné lidi na správná místa). Zlepšovat dovedností / způsobilost spolupracovníků. Hodnotit jejich výkon (motivace, zpětná vazba).
  • S cílem umožnit optimalizaci procesů ve svěřené oblasti.
  • Primárně musí rozvíjet své vlastní dovednosti.

V různých podmínkách různým způsobem a v různé podobě. Detaily se budou lišit. Podstata zůstává stejná. Můžeme vytáhnout dílčí role.

  • Komunikace - především s ostatními manažery s cílem zajišťovat efektivní spolupráci se sousedícími procesními oblastmi.
  • Koncepce - trvalý rozvoj (CPI). Tvorba pravidel. Analýza & plánování.
  • Koordinace - v ideálním případě ověřování kvality | účinnosti | úplnosti nastavených pravidel, výjimečně interaktivní zásah do činností. 

Je jich mnohem víc. Ale nemá smysl to vše vypisovat. Ve skutečnosti si každý manažer bude muset určit podobu své práce sám. S hledáním optima je dobré nechat si pomocí.

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Smyslem existence organizace (i neziskové) je poskytovat výstup, který je někomu užitečný (produkt). Tedy je ochoten jej koupit (má pro něj vyšší hodnotu, než jiné možné vstupy) za cenu, která pokrývá náklady a vytváří dostatečný příspěvek na krytí.

Přitom se musí chovat hospodárně - zjednodušeně především neplýtvat, ale výstupy by měly poskytovat nejvyšší možné zhodnocení vstupů. Jinak je to plýtvání. Organizace tedy musí vynaložit přiměřené úsilí na to, aby našla takové zájemce o své výstupy (zákazníky), pro které má její produkt nejvyšší hodnotu.

Viz též

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.